ก่อนเซ็นสัญญาเช่าโรงงาน โกดังให้เช่า คุณต้องรู้สิ่งนี้

โกดังให้เช่า

การเช่าโรงงานและโกดังสินค้า ได้กลายเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักธุรกิจในปัจจุบัน เพราะมีอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าอยู่อย่างมากมาย ทำให้มีความยืดหยุ่นและรวดเร็วในการใช้สถานที่เหล่านี้ ในบทความนี้เราจะมาแนะนำข้อควรระวังก่อนลงนามในสัญญาเช่าโรงงาน, โกดังให้เช่า และคลังสินค้ากัน ทำให้คุณเซ็นสัญญาเช่าได้อย่างมั่นใจ   

1. อ่านสัญญาเช่าอย่างละเอียด  

ก่อนลงนามในสัญญาเช่าใด ๆ คุณต้องอ่านเนื้อหาให้ครบ และทำความเข้าใจในเนื้อหาอย่างละเอียด โดยคู่สัญญามีหน้าที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการดำเนินการภายใต้เงื่อนไขสัญญา สัญญาโกดังให้เช่าโดยทั่วไปมักกำหนดระเวลา 3 ปีถ้าเงื่อนไขในข้อใดคลุมเครือหรืออ่านแล้วไม่เข้าใจให้คุณถามผู้ให้เช่าทันที  

2. ภาษีและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายสำหรับโกดังให้เช่าคิด 5% ทำให้ผู้เช่าจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของค่าเช่า มีการคำนวนจำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากจำนวนค่าเช่า ดังนั้นสัญญาเช่าจึงควรระบุอย่างชัดเจนว่าผู้ให้เช่าหรือผู้เช่า มีหน้าที่รับผิดชอบภาษีค่าใช้จ่ายนี้อย่างไร และยังต้องสังเกตว่ามีใช้จ่ายอื่น ๆ ด้วยหรือไม่ เช่น การประกันทรัพย์สิน, ค่าธรรมเนียมส่วนกลาง และค่าธรรมเนียมสาธารณูปโภคเพิ่มเติม สำหรับโรงงานให้เช่าและคลังสินค้า  

3. ตรวจสอบความเป็นเจ้าของทรัพย์สิน  

ก่อนที่คุณลงนามในสัญญาโกดังให้เช่า และก่อนวางเงินมัดจำ คุณต้องตรวจสอบความเป็นเจ้าของทรัพย์สินของผู้ให้เช่าเสียก่อน เพื่อป้องกันมิจฉาชีพ และผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ตามกฎหมายในการให้เช่าทรัพย์สิน โดยคุณสามารถตรวจสอบความเป็นเจ้าของได้โดยการตรวจสอบโฉนดที่ดิน, ใบอนุญาตก่อสร้าง และสัญญาเช่าช่วงของทรัพย์สิน และเจ้าของควรลงนามพร้อมแนบเอกสารประกอบเหล่านี้กับสัญญาเช่า เพื่อแสดงหลักฐาน  

4. ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ 

ตามปกติแล้วสัญญาเช่าโรงงาน หรือคลังสินค้าควรกำหนดหน้าที่ของผู้เช่าและผู้ให้เช่า ยกตัวอย่างเช่น สัญญาเช่าที่โปร่งใส ควรระบุอย่างชัดเจนว่า ใครมีหน้าที่รับผิดชอบการบำรุงรักษา หรือสัญญาเช่าควรระบุว่าจะต้องทำอย่างไรเมื่อเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและอุปกรณ์   

5. กฎโครงการ 

สำหรับโกดังให้เช่าที่อยู่ในโครงการขนาดใหญ่ เช่น นิคมอุตสาหกรรมและเขตการค้าเสรี ผู้เช่าควรศึกษากฎและระเบียบของโครงการดังกล่าวด้วย เพราะโครงการเหล่านี้มีพระราชกฤษฎีกาเฉพาะ ดังนั้น สัญญาเช่าควรครอบคลุมตามข้อกำหนดเฉพาะเหล่านี้และแสดงในสัญญาเช่า  

Page Break 

6. อากรแสตมป์ในสัญญาเช่า 

ปัจจัยที่มักถูกมองข้ามแต่มีความสำคัญ สัญญาเช่าควรระบุว่าฝ่ายไหนจะเป็นผู้เสียอากรแสตมป์ โดยอัตราอากรแสตมป์ คิดเป็น 0.1% ของค่าเช่าทั้งหมด นอกจากนี้คู่สัญญาต้องชำระค่าธรรมเนียมอากรแสตมป์ ภายในเวลา 15 วัน หลังจากลงนามในสัญญา เพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับ 

สรุปแล้ว ก่อนเซ็นสัญญาเช่าโรงงานหรือโกดังให้เช่า ผู้เช่าควรอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขอย่างละเอียด เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยของการดำเนินธุรกิจ อย่าตกลงเซ็นหรือวางเงินมัดจำแบบไม่ตรวจสอบให้ดีเสียก่อน เพราะอาจมีปัญหาใหญ่ตามมาในภายหลังได้  

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.