ตรวจสอบระบบดับเพลิง สำคัญไหม ปัจจัยใดที่ทำให้ระบบดับเพลิงเสียหายเร็ว

ตรวจสอบระบบดับเพลิง

ถ้าถามว่าการตรวจสอบระบบดับเพลิงมีความสำคัญหรือไม่นั้น การันตีเลยว่ามีความสำคัญมากๆ ระบบดับเพลิงที่ไม่ได้มีการตรวจสอบ การชำรุด เสียหายเป็นประจำ หากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นหรือเกิดเหตุเพลิงไหม้ ระบบดับเพลิงจะไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่แจ้งเหตุ ไม่สามารถควบคุมหรือป้องกันเพลิงไหม้ได้ การตรวจสอบระบบดับเพลิงเป็นการเตรียมความพร้อมให้ระบบสามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ วันนี้เราจะพามาดูว่าปัจจัยใดบ้างที่มักทำให้ระบบดับเพลิงเสียหายเร็ว เราจะได้ตรวจสอบบ่อยๆ ป้องกันการเสียหายได้เพื่อให้ระบบดับเพลิงมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

1.น้ำสกปรก

เมื่อนำน้ำสกปรกมาใช้ในระบบดับเพลิง การทำให้เครื่องยนต์ดับเพลิงตัน เกิดความร้อนและปัญหาอื่นๆ มากมาย น้ำที่นำมาใช้ในระบบดับเพลิงควรเป็นน้ำที่สะอาด หากเป็นแหล่งน้ำจากธรรมชาติควรตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนนำมาใช้ หรืออาจตั้งถังสำรองน้ำเพื่อใช้ในระบบดับเพลิงโดยเฉพาะ การตรวจสอบระบบดับเพลิงตรวจเครื่องยนต์ก็สำคัญ ควรตรวจสม่ำเสมอเพื่อไม่ให้เกิดการอุดตัน

2.ไม่ได้ใช้งานนาน

ระบบดับเพลิงที่จอดไว้นานไม่ให้ใช้งานนานๆ อาจทำให้มีปัญหาตามมาไม่ต่างไปจากการจอดรถยนต์ทิ้งไว้นาน อาจทำให้เครื่องยนต์เกิดปัญหาหลายอย่าง ควรมีการเดินเครื่องระบบดับเพลิงบ่อยๆ โดยความถี่ที่ใช้ทดสอบคือทุกๆ สัปดาห์ตามกฎหมายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน ปี 2552

3.ข้อต่อหัวจ่ายน้ำดับเพลิงรั่วไหล

ข้อต่อที่หัวจ่ายหากมีน้ำรั่วไหลหรือซึมออกมา อาจมีสาเหตุมาจากสภาพซีลยางเสื่อม ไม่มีประสิทธิภาพ การที่มีน้ำไหลซึมออกมาตลอดเวลานั้นจะส่งผลให้ความดันในท่อดับเพลิงลดลงหรือความดันตก จ๊อกกี้ที่มีหน้าที่รักษาแรงดันอาจพังหรือเกิดการเสียหายได้

4.ไม่เคยได้ทำ PM หรือไม่เคยบำรุงรักษา

การตรวจสอบระบบดับเพลิงมีความสำคัญมาก บางคนไม่เคยตรวจสอบจึงไม่รู้ว่าระบบดับเพลิงมีปัญหาในส่วนไหน ไม่เคยทำ PM หรือไม่เคยบำรุงรักษาระบบดับเพลิงเลย เมื่อมีบางอย่างได้รับความเสียหาย พอถึงเวลาใช้งานกลับใช้งานไม่ได้ การทำ PM จะทำให้เครื่องยนต์ดับเพลิงสามารถทำงานได้อย่างเต็มกำลังเมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้

5.ไม่มีการตรวจรับรองประจำปี

การตรวจระบบดับเพลิง ประจำปี มีความสำคัญมากทำให้ทราบว่าต้องปรับปรุงในส่วนไหน จากตรวจระบบดับเพลิงควรตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ วิศวกรที่มีใบประกอบวิชาชีพ การตรวจรับรองระบบดับเพลิงประจำปีเป็นการเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ ระบบดับเพลิงจะสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ทั้งหมดนี้ ก็คือ ความสำคัญของการตรวจสอบระบบดับเพลิง และปัจจัยใดบ้างที่มักทำให้ระบบดับเพลิงเกิดความเสียหาย ทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพ การตรวจสอบระบบดับเพลิงประจำปี ตรวจอย่างสม่ำเสมอ ทำให้มั่นใจว่าแม้เกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ระบบดับเพลิงก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.