บริษัทรับสร้างบ้าน กับการจ้างผู้รับเหมา ให้บริการแตกต่างกันอย่างไร

บริษัทรับสร้างบ้าน

ในปัจจุบันมีผู้ให้บริการรับสร้างบ้านหลากหลายรูปแบบให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นบริษัทรับสร้างบ้านหรือผู้รับเหมา ซึ่งในแต่ละแบบนั้นต่างก็มีจุดเด่นหรือข้อดีที่แตกต่างกัน คนส่วนใหญ่มักนิยมปลูกบ้านเองมากกว่าการซื้อบ้านจัดสรร เพื่อให้บ้านเป็นไปตามความต้องการของตนเองจึงต้องมีการออกแบบบ้านแล้วสร้างบ้านโดยผู้ให้บริการสร้างบ้านเหล่านี้ ในบทความจะมากล่าวถึงความแตกต่างกันระหว่างบริษัทรับสร้างบ้านและผู้รับเหมาว่าเป็นอย่างไร 

บริษัทรับสร้างบ้านมีการให้บริการและมีจุดเด่นอย่างไร 

บริษัทรับสร้างบ้านจะเป็นผู้ประกอบการที่มีการบริการแบบครบวงจรและทีมงานที่ครบครัน ให้บริการด้านการออกแบบและการก่อสร้าง ซึ่งมีแบบบ้านสำเร็จรูปให้ลูกค้าเลือกได้อย่างหลากหลาย แม้จะมีแบบบ้านอยู่แล้ว แต่ลูกค้าก็สามารถต่อเติมเข้าไปได้ตามความต้องการแต่ต้องไม่มากจนเกินไป มีการทำงานเป็นทีมจากทีมงานหลายสาขาที่ทำงานประสานกันอย่างมีคุณภาพและเชี่ยวชาญ แต่ละคนต่างมีประสบการณ์การทำงานแทบทั้งสิ้น ในเรื่องจุดเด่นของบริษัทรับสร้างบ้านนั้น สามารถกล่าวได้ดังต่อไปนี้ 

  • บริษัทมีการบริการทั้งก่อสร้างบ้านและออกแบบบ้าน 
  • สามารถคุมระยะเวลาได้ว่าทำการก่อสร้างเป็นเวลานานเท่าไหร่ 
  • งบประมาณสามารถควบคุมได้ง่ายและดีกว่า เพราะมีแบบบ้านสำหรับการสร้างบ้านที่ชัดเจน 

ผู้รับเหมาสร้างบ้านมีการให้บริการและจุดเด่นอย่างไร 

ผู้รับเหมาสร้างบ้านจะเป็นผู้ที่บริการสร้างบ้านเป็นหลักซึ่งอยู่ในรูปของการส่งมอบโครงการและการจัดทำ โดยมีบริการรูปแบบนี้มาเป็นระยะเวลานาน ถูกเผยแพร่และเป็นที่นิยมของลูกค้าเป็นอย่างมาก ใช้ระบบออกแบบ ประมูล และก่อสร้าง เจ้าของบ้านหรือเจ้าของบ้านจะจ้างสถาปนิก วิศวกร หรือผู้ออกแบบบ้าน มาเขียนแบบแล้วเขียนคำขออนุญาตเพื่อทำการก่อสร้าง จากนั้นผู้รับเหมาก็จะทำรายการตีราคาแล้วเสนอราคาค่ารับเหมากับคนที่เป็นเจ้าบ้าน เพื่อให้พิจารณาถึงความน่าเชื่อถือและราคาที่ได้รับมานั้นสมเหตุสมผลหรือไม่ก่อนที่จะทำสัญญาจ้างงาน ซึ่งแตกต่างจากบริษัทรับสร้างบ้านที่ให้บริการทั้งออกแบบและสร้างบ้านภายในตัว จุดเด่นของบริการรับเหมาสร้างบ้านนั้น สามารถกล่าวได้ดังต่อไปนี้ 

  • ลูกค้าเปรียบเทียบราคาของผู้รับเหมาที่เสนอราคามาได้  
  • มีการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างผู้รับเหมากับผู้ที่ทำการออกแบบบ้าน 
  • เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบบ้านได้ง่ายในระหว่างที่ออกแบบอยู่ 

จะเห็นว่า บริษัทรับสร้างบ้านกับผู้รับเหมามีการให้บริการและจุดเด่นที่แตกต่างกันซึ่งลูกค้าสามารถเลือกได้ตามใจชอบว่าจะใช้บริการกับผู้ประกอบการแบบใด หากเป็นบริษัทก็จะได้รับการบริการแบบครบวงจรเนื่องจากมีการออกแบบและก่อสร้างให้เลยโดยไม่มีการแยก ส่วนผู้รับเหมาจะรับแค่ก่อสร้างแล้วนำแบบจากสถาปนิกหรือผู้ออกแบบมาเสนอราคา จากนั้นก็ทำการสร้างบ้านให้ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนแปลนการสร้างได้ตามที่ต้องการ  

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.