ดูแลคนป่วย

หากสังเกตดูให้ดี เราจะพบว่าประเทศไทยนั้นมีอัตราการป่วยเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมเป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากการที่คนส่วนใหญ่นั้น ต้องไปรักษาโรคต่างๆ ตามโรงพยาบาล บางแผนกผู้ป่วยล้นมาถึงด้านหน้าอาคารเลยก็มีเช่นกัน อาการป่วยด้วยโรคเรื้อรังต่างๆ เป็นสิ่งที่ต้องใส่ใจและดูแลอย่างต่อเนื่อง ไม่น่าแปลกใจเลยที่หลายครอบครัว ผู้เป็นลูกหรือหลานจะสมัครใจในการดูแลผู้ป่วยเองมากกว่าจะจ้างคนอื่นมาดูแล แต่การดูแลผู้ป่วยเป็นเวลานานก็ย่อมทำให้เกิดความกดดันและความเครียดเป็นอย่างยิ่ง มาดูพร้อมๆ กันเลยว่าการดูแลผู้ป่วยนั้น จะต้องดูแลสุขภาพจิตของเราอย่างไรไปพร้อมๆ กันด้วย  1.ฝึกการมีสติ  อย่างแรกที่ควรทำมากที่สุดสำหรับคนที่ต้องดูแลคนป่วยก็คือการฝึกมีสติ มีสติในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าต้องนั่งสมาธิตลอดเวลา แต่หมายถึงการเท่าทันความรู้สึกของเราเอง เช่นขณะที่เครียด ให้หาเหตุผลให้กับตนเองให้ได้ว่าเราเครียดเพราะสาเหตุใด มีทางไหนที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ และฝึกคิดในเชิงที่จะไม่ทำให้ใจเครียดไปกว่าเดิม แตกต่างจากการเครียดอย่างไร้สติ ที่ไม่ว่าจะอย่างไรก็เหมือนเดินอยู่ในเขาวงกตอันมืดมิด  

Read More