ตรวจสอบระบบดับเพลิง

ถ้าถามว่าการตรวจสอบระบบดับเพลิงมีความสำคัญหรือไม่นั้น การันตีเลยว่ามีความสำคัญมากๆ ระบบดับเพลิงที่ไม่ได้มีการตรวจสอบ การชำรุด เสียหายเป็นประจำ หากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นหรือเกิดเหตุเพลิงไหม้ ระบบดับเพลิงจะไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่แจ้งเหตุ ไม่สามารถควบคุมหรือป้องกันเพลิงไหม้ได้ การตรวจสอบระบบดับเพลิงเป็นการเตรียมความพร้อมให้ระบบสามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ วันนี้เราจะพามาดูว่าปัจจัยใดบ้างที่มักทำให้ระบบดับเพลิงเสียหายเร็ว เราจะได้ตรวจสอบบ่อยๆ ป้องกันการเสียหายได้เพื่อให้ระบบดับเพลิงมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 1.น้ำสกปรก เมื่อนำน้ำสกปรกมาใช้ในระบบดับเพลิง การทำให้เครื่องยนต์ดับเพลิงตัน เกิดความร้อนและปัญหาอื่นๆ มากมาย น้ำที่นำมาใช้ในระบบดับเพลิงควรเป็นน้ำที่สะอาด หากเป็นแหล่งน้ำจากธรรมชาติควรตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนนำมาใช้ หรืออาจตั้งถังสำรองน้ำเพื่อใช้ในระบบดับเพลิงโดยเฉพาะ การตรวจสอบระบบดับเพลิงตรวจเครื่องยนต์ก็สำคัญ ควรตรวจสม่ำเสมอเพื่อไม่ให้เกิดการอุดตัน 2.ไม่ได้ใช้งานนาน ระบบดับเพลิงที่จอดไว้นานไม่ให้ใช้งานนานๆ

Read More