ตรวจโควิดก่อนไปต่างประเทศ

ปัจจุบันนี้การเดินทางไปต่างประเทศได้กลายเป็นเรื่องยากมากกว่าเดิม เพราะว่าปกติแล้วเราจะเดินทางออกนอกประเทศ เราก็แค่เลือกทำพาสปอร์ต ในกรณีที่ยังไม่มี จากนั้นแล้วก็ค่อยเลือกเป็นการทำวีซ่าสำหรับประเทศที่ใช้วีซ่าเข้าประเทศ แต่อย่างไรก็ดี ปัจจุบันนี้การเดินทางเข้าออกประเทศได้กลายเป็นเรื่องยากเพราะว่าต้องมีการตรวจโควิดก่อนไปต่างประเทศเสียก่อน หากว่าใครที่ยังไม่รู้เกี่ยวกับการตรวจโควิดก่อนไปต่างประเทศ มาดูหลักเกณฑ์ไปพร้อมๆ กันเลย  1.ดูว่าปลายทางที่เราไปมีปัญหาอะไรหรือไม่  สิ่งที่สำคัญเป็นอันดับแรกได้แก่การตรวจดูประเทศปลายทางว่ามีปัญหาอะไรหรือไม่ เช่นมีการระบาดมากหรือเปล่า และมีปัญหาเรื่องการควบคุม กักกันโรคหรือไม่ อย่างไร เพราะว่าปัจจุบันนี้การตรวจสอบประเทศปลายทางอยู่แล้ว หากว่าประเทศปลายทางมีการกักกันตัว 14 วันก็ต้องดูเพิ่มเติมว่า ต้องกักตัวที่ไหน เสียเงินหรือไม่ อย่างไร เพราะว่าบางทีหากมีการเสียเงินจำนวนมาก สำหรับใช้จ่าย หรือเสียเป็นค่าโรงแรมสำหรับกักตัว

Read More