เครื่องคัดแยกเกษตร

ผลิตผลจากภาคการเกษตรแข่งขันกันที่คุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นผลไม้ รวมถึงข้าวสาร คุณภาพเท่านั้นที่จะเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันให้กับเกษตรกรหรือผู้ประกอบการ หมดยุคที่ต้องมานั่งคัดแยกคุณภาพด้วยแรงงานคนเพราะนอกจากมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นแล้ว ยังมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดได้ด้วย วันนี้เราจะพูดถึงเครื่องคัดแยกเกษตรที่เป็นเครื่องคัดแยกข้าวสารระบบสั่น มาดูกันว่าเป็นอย่างไร ดีไหม น่าลงทุนหรือไม่ เครื่องคัดแยกข้าวสารด้วยระบบสั่นสะเทือน เป็นเครื่องคัดแยกข้าวสาร ทำงานด้วยระบบมอเตอร์สั่นสะเทือนกำลังสูง มีระบบในการคัดแยกที่แตกต่างกันออกไปแต่ละรุ่น ชุดตะแกรงช่วยคัดแยก ขัด ขจัดฝุ่นและกรองได้ยอดเยี่ยม โดยเฉพาะตะแกรงที่เป็นส่วนประกอบสำคัญในเครื่องคัดข้าวสารระบบสั่น นอกจากตะแกรงต้องมีคุณภาพดีแล้ว เครื่องคัดแยกข้าวสาร ควรมีชุดป้องกันตะแกรงอุดตันหรือมีระบบป้องกันตะแกรงอุดตันด้วย ทำให้เครื่องคัดแยกข้าวสาร มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน คุ้มค่า และได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี

Read More