โกดังให้เช่า

การเช่าโรงงานและโกดังสินค้า ได้กลายเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักธุรกิจในปัจจุบัน เพราะมีอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าอยู่อย่างมากมาย ทำให้มีความยืดหยุ่นและรวดเร็วในการใช้สถานที่เหล่านี้ ในบทความนี้เราจะมาแนะนำข้อควรระวังก่อนลงนามในสัญญาเช่าโรงงาน, โกดังให้เช่า และคลังสินค้ากัน ทำให้คุณเซ็นสัญญาเช่าได้อย่างมั่นใจ    1. อ่านสัญญาเช่าอย่างละเอียด   ก่อนลงนามในสัญญาเช่าใด ๆ คุณต้องอ่านเนื้อหาให้ครบ และทำความเข้าใจในเนื้อหาอย่างละเอียด โดยคู่สัญญามีหน้าที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการดำเนินการภายใต้เงื่อนไขสัญญา สัญญาโกดังให้เช่าโดยทั่วไปมักกำหนดระเวลา 3 ปีถ้าเงื่อนไขในข้อใดคลุมเครือหรืออ่านแล้วไม่เข้าใจให้คุณถามผู้ให้เช่าทันที   2. ภาษีและค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ภาษีหัก ณ ที่จ่ายสำหรับโกดังให้เช่าคิด 5% ทำให้ผู้เช่าจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของค่าเช่า มีการคำนวนจำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากจำนวนค่าเช่า ดังนั้นสัญญาเช่าจึงควรระบุอย่างชัดเจนว่าผู้ให้เช่าหรือผู้เช่า มีหน้าที่รับผิดชอบภาษีค่าใช้จ่ายนี้อย่างไร และยังต้องสังเกตว่ามีใช้จ่ายอื่น ๆ ด้วยหรือไม่ เช่น การประกันทรัพย์สิน, ค่าธรรมเนียมส่วนกลาง และค่าธรรมเนียมสาธารณูปโภคเพิ่มเติม สำหรับโรงงานให้เช่าและคลังสินค้า   3. ตรวจสอบความเป็นเจ้าของทรัพย์สิน   ก่อนที่คุณลงนามในสัญญาโกดังให้เช่า และก่อนวางเงินมัดจำ คุณต้องตรวจสอบความเป็นเจ้าของทรัพย์สินของผู้ให้เช่าเสียก่อน เพื่อป้องกันมิจฉาชีพ และผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ตามกฎหมายในการให้เช่าทรัพย์สิน โดยคุณสามารถตรวจสอบความเป็นเจ้าของได้โดยการตรวจสอบโฉนดที่ดิน, ใบอนุญาตก่อสร้าง และสัญญาเช่าช่วงของทรัพย์สิน และเจ้าของควรลงนามพร้อมแนบเอกสารประกอบเหล่านี้กับสัญญาเช่า เพื่อแสดงหลักฐาน   4. ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ 

Read More