LASIK

การทำเลสิกนั้นเป็นอีกหนึ่งในวิธีการที่สามารถช่วยให้ดวงตาของเรานั้นกลับมามองเห็นได้อย่างดี และ มองการที่เรานั้นจะมองเห็นได้แบบปกตินั้นการทำเลสิกนั้นจะช่วยเราได้อย่างมาก แต่กลับกันหลายคนนั้นอาจจะยังไม่รู้ในเรื่องของการทำเลสิก และ หลายคนนั้นอาจจะยังไม่รู้ว่าการทำ LASIK นั้นมีเรื่องมากมายที่เราจะต้องรู้ เพราะว่าหลายคนนั้นอาจจะไม่เคยที่จะทำเลสิก ดังนั้นเราเลยนำข้อมูลดี ๆ มาฝากที่จะช่วยให้เรานั้นสามารถทำเลสิกได้ดีมากยิ่งขึ้นและมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น   ควรปรึกษา และ พบแพทย์ก่อน  ในการทำเลสิกนั้นอย่างแรกที่สำคัญเลยนั้นคือ “การปรึกษาแพทย์ก่อน” เพราะว่าในการทำเลสิกนั้นไม่ใช่ว่าทุกคนนั้นจะสามารถทำเลสิกได้นะครับ  เพราะว่าในการทำเลสิกนั้นหากว่ามีการมองเห็นที่ไม่คงที่ หรือ มีสายตาที่ไม่คงที่นั้นจะไม่สามารถที่จะทำเลสิกได้ด้วยเช่นกัน เนื่องจากว่าค่าสายตาที่ไม่คงที่  ดังนั้นก่อนที่จะรักษานั้นเราควรที่จะตรวจสอบและปรึกษาแพทย์ก่อนในการรักษานะครับ   ต้องไม่มีอาการแทรกซ้อนจึงจะสามารถรักษาได้   ในการรักษาเลสิกนั้น การตรวจสอบสุขภาพดวงตานั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน เพราะว่าหากว่ามีอาการแทรกซ้อนอย่างเช่น “ต้อกระจก” หรือ

Read More