API

ปัจจุบันนั้นระบบการขนส่งต่าง ๆ นั้นถึงแม้ว่าจะมีความหลากหลายมากมายยิ่งขึ้น และ ทำให้เรานั้นสะดวกสบายมากขนาดไหนก็ตาม แต่ว่าการพัฒนาของเทคโนโลยีนั้นก็ยังเป็นสิ่งที่น่าจับตาดูเพราะว่ายังสามารถพัฒนาให้ก้าวไกลได้อีก ซึ่งในการพัฒนานั้นระบบที่สามารถช่วยให้พัฒนาในการ ขนส่งนั้นพัฒนาได้ไกล ซึ่งระบบ API นั้นเป็นสิ่งที่จะช่วยให้การพัฒนานั้นมีการพัฒนาได้ดีมากยิ่งขึ้น API คืออะไร API นั้นย่อมาจากคำว่า Application Programming Interface  หรือให้แปลตรงตัวนั้นคือการเชื่อมต่อระบบหนึ่งไปสู่อีกระบบหนึ่ง เพื่อให้ซอฟเเวร์ภายนอกเข้าถึง และสามารถอัพเดตข้อมูลต่าง ๆ ได้แบบ Real Time

Read More